februari 2021

De gemeente koopt grond.

maart 2021

tekening intentieovereenkomst.

maart 2021

School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar.

maart 2021

Instemming van de structuurvisie.

Juni 2021

Bijeenkomst voor om- en aanwonenden.

Klik voor meer info

juli 2021

Bekijken hoe de plannen voor het kindcentrum financieel haalbaar zijn.

augustus 2021

Fusering van Mijnpleinschool Olst.

augustus 2021

Start van Opwaardz en Mijnpleinschool.

augstus 2021

Verder vormgeven van een gezamenlijke visie voor het kindercentrum.

november 2021

De samenwerkings- overeenkomst is een feit.

december 2021

Scholen en kinderopvang leveren een ‘ruimtestaat’ op.

2022

Samen onderweg!

Kereteu orem ets uete arerete hu terwe

klik voor meer info

januari 2022

Scholen en kinderopvang werken samen aan een doorgaande lijn.

februari 2022

Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd.

maart 2022

Het programma van eisen wordt vastgesteld.

mei 2022

Vaststelling nieuw bestemmingsplan in de gemeenteraad.

augustus 2022

Voorlopig ontwerp gereed.

september 2022

Aanbesteding voor het kiezen van een marktpartij.

2023

Definitief ontwerp gereed!

klik voor meer info

2023

De eerste schop in de grond!

2024

Het kindcentrum wordt in gebruik genomen.

Oktober 2021

We onderzoeken welke partners – naast opvang en onderwijs – hun intrek willen nemen in het nieuwe kindcentrum.

september 2024

Opening nieuwschool

Kereteu orem ets uete arerete hu terwe

klik voor meer info

februari 2021

De gemeente koopt grond ten noorden van zorgcentrum Averbergen.

maart 2021

De Mare, mijnplein, gemeente Olst-Wijhe en KOOS tekenen een intentieovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed volgens het concept ‘huren als een eigenaar’.

maart 2021

School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar.

maart 2021

De gemeenteraad stemt in met een aanvulling op de structuurvisie van Olst waarin de ruimtelijke effecten van het nieuwe kindcentrum verwerkt worden. Denk aan het verbeteren van de verkeerssituatie en de ontwikkeling van het Aberson-terrein.

Juni 2021

Bijeenkomst voor om- en aanwonenden locatie kindcentrum.

juli 2021

Door middel van een exploitatieplan bekijken we hoe de plannen voor het kindcentrum financieel haalbaar zijn.

augustus 2021

De St. Aloysius, CBS Prins Willem Alexander en de St. Willibrord fuseren tot Mijnpleinschool Olst.

augustus 2021

Opwaardz en Mijnpleinschool Olst starten beiden elk op één locatie.

augstus 2021

School- en kinderopvangteams ontmoeten elkaar regelmatig om de gezamenlijke visie voor het kindcentrum verder vorm te geven en mee te denken over het programma van eisen.

november 2021

De samenwerkingsovereenkomst met stichting maatschappelijk vastgoed (SMV) voor het concept ‘huren als een eigenaar’ is een feit. We werken aan een (technisch) programma van eisen.

december 2021

Scholen en kinderopvang leveren een ‘ruimtestaat’ op. Dit is een overzicht van de ruimtes die moeten terugkomen in het kindcentrum. Denk aan lokalen voor de scholen en slaapruimtes voor de kinderopvang.

2022

We gaan samen van start!

januari 2022

Scholen en kinderopvang werken samen aan een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 6 jaar en maken afspraken over de overstap van kinderopvang naar school.

februari 2022

Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Dat is nodig omdat de locatie van het kindcentrum nu de bestemming ‘agrarische doeleinden’ heeft. Dat moet maatschappelijke doeleinden worden.

maart 2022

Het programma van eisen wordt vastgesteld en er wordt een architect gekozen die een voorlopig ontwerp maakt.

mei 2022

Vaststelling nieuw bestemmingsplan in de gemeenteraad.

augustus 2022

Voorlopig ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gereed.

september 2022

Aanbesteding voor het kiezen van een marktpartij die het kindcentrum verder gaat ontwerpen en bouwen.

2023

Definitief ontwerp gereed!

2023

De eerste schop in de grond!

2024

Het kindcentrum wordt in gebruik genomen.

Oktober 2021

We onderzoeken welke partners – naast opvang en onderwijs – hun intrek willen nemen in het nieuwe kindcentrum.

september 2024

De nieuwe school is geopend!