Samenwerken aan de beste onderwijsvoorziening in Olst

Informatie voor ouders mijnpleinschool olst

Mijnpleinschool Olst is een school met een levensbeschouwelijke visie RK/PC. Samen vieren en ‘zorgen voor elkaar in de wereld om je heen’ heeft een vaste plek op het programma.

De school vindt een stevige basis voor taal, lezen en rekenen belangrijk. Duidelijke instructies en differentiëren in niveaus is het uitgangspunt. De wereld oriënterende vakken zullen samen met wetenschap en technologie thematisch worden aangeboden. We spreken kinderen vanuit hun beleving aan om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te doen. In het onderwijs zoeken we naar verbinding en samenhang waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt.

Voor meer informatie www.mijnpleinschoololst@mijnplein.nl

Heb je een vraag of opmerking? Veel antwoorden hebben wij al op een rij gezet.